הסכמים

ענייני משפחה הם תמיד עניינים מורכבים ורגשיים.
רגשות של אהבה, כעס, טינה, שנאה וקנאה מלווים לא אחת סכסוכים משפחתיים.
לפיכך, דרך המלך המומלצת והנכונה היא להגיע להסכם ולא לבית המשפט.
משרדי מתמחה בעריכת הסכמים בדרך של משא ומתן פתוח והידברות כמפורט:

  • הסכם טרום נישואין
  • הסכם ממון
  • הסכם גירושין
  • הסכמי הורות משותפת

הסכם הנערך בין בני זוג לפני הנישואים בנוגע לעניינים שונים בקשר לחיים המשותפים, ומטרתו להסדיר בהסכמה, מראש ומבעוד מועד, עניינים אשר עלולים להיות שנויים במחלוקת אם וכאשר יתערערו היחסים בין הצדדים.

הסכם טרום נישואים עוסק בהיבטים שונים של סיום הקשר כגון:
• משמורת (בכפוף לשיקול דעת בית המשפט)
• חלוקת רכוש
• מזונות – הכוונה לאיזון בין בעל ההכנסה הגבוהה לבין בעל ההכנסה הנמוכה ולא למזונות ילדים לגביהם לא ניתן להסכים במסגרת הסכם מסוג זה, שכן אין תוקף ביחס למזונות של ילד שטרם נולד.
• מגורים – הגנה על בית המגורים ועל זכויותיו של בן הזוג במקרה בו היתה בבעלותו דירה לפני הנישואין.
• סיום הקשר – מניעת סרבנות גט.
על מנת שלהסכם טרום נישואים יהיה תוקף משפטי לאחר שבני הזוג חתמו עליו, יש לאשרו על ידי נוטריון, רושם הנישואין במועצה הדתית שבה נרשמו בני הזוג לנישואין, בית המשפט לענייני משפחה או בית הדין הרבני.

הסכם גירושין זהו הסדר המסיים את הקשר הזוגי בהסכמה הדדית בין הצדדים.
הסכם גירושין, כמו יתר ההסכמים בתחום המשפחה, הוא אינו מסמך סטנדרטי או חוזה כללי, אלא הסכם המותאם למידותיו של הזוג, אינדיבידואלי ומיוחד ולנסיבות הספציפיות של המקרה.
ואולם, בכל הסכם גירושין יופיעו 4 פרקים מרכזיים:
1. רכוש
2. משמורת ילדים – זמני השהות של ההורים עם הילדים והגדרת האחריות ההורית (במידה ויש ילדים)
3. מזונות ילדים (במידה ויש ילדים)
4. הגירושין – סידור הגט עצמו
הסכם גירושין יהא בעל תוקף משפטי מחייב, אך ורק אם קיבל תוקף של פסק דין על ידי בית המשפט לענייני משפחה או על ידי בית הדין הרבני שווידא שהצדדים מבינים את תוכנו של ההסכם, את משמעותו המשפטית וכי חתמו על ההסכם מרצון חופשי ולא מתוך כפיה או לחץ.
הסכם גירושין ניתן לשינוי בנוגע להיבטים מסוימים בו, אם הצדדים הסכימו על השינוי הנחוץ (למשל בנוגע לחלוקת זמני השהות עם הילדים).
פניה לבית המשפט בנוגע להסכם שנחתם וקיבל תוקף של פסק דין תתאפשר אף היא במקרים כגון הגדלה/הפחתת מזונות עקב שינוי נסיבות או כל מחלוקת מהותית אחרת.
ביטולו של הסכם גירושין יתאפשר במקרים קיצוניים כגון פגם בהליך אישור ההסכם או פגם בשורשו של ההסכם עצמו כגון הטעיה.

על פי חוק יחסי ממון ישנן שתי דרכים לעיצוב חיי בני הזוג מההיבט הכלכלי. הדרך הראשונה היא לפי החוק על דרך של איזון המשאבים והדרך השניה היא באמצעות עריכת הסכם ממון.
מהו הסכם ממון?
הסכם ממון הוא חוזה בין בני זוג המבקשים להסדיר ביניהם את חלוקת הרכוש בעת הפירוד ועוד בשעת עריכתו קובע הסכם מסוג זה מנגנון של הפרדה רכושית.
זהו הסכם הצופה את פני העתיד, בעת גירושין ומתייחס לאופן חלוקתו ואיזונו של כלל רכושם של בני הזוג במועד פקיעת הקשר ביניהם.
הסכם ממון שנערך ונחתם לפני הנישואים ניתן לאשר אצל נוטריון או בבית המשפט.
לעומת זאת, הסכם ממון שנערך ונחתם לאחר הנישואים יאושר על ידי בית המשפט בלבד בדרך של מתן תוקף של פסק דין להסכם.
מהו הסכם ממון בין ידועים בציבור?
גם במקרה של ידועים בציבור הסכם ממון נועד ליצור הפרדה רכושית ולהגן למשל על רכוש של צד אחד שנצבר טרם יצירת מערכת היחסים הזוגית. בנוסף, באמצעות הסכם ממון בין ידועים בציבור ניתן לקבל זכויות והכרה מן הממסד.
אין חובה לאשר את הסכם הממון בין ידועים בציבור בבית המשפט או על ידי גורם אחר. הסכם ממון יהא בעל נפקות חוקית ותקף מיד עם חתימתו על ידי בני הזוג וזאת בהיותו הסכם שנכרת בהסכמה בין שני צדדים, המחייב אותן משפטית לפי דיני החוזים לכל דבר ועניין.

הסכם הורות משותפת נחתם בין שני אנשים בגירים, מתוך רצון להסדיר את טיב מערכת היחסים ביניהם בנוגע לילד שהחליטו להביא במשותף לעולם או לאמצו או בנוגע לילד אשר אחד מהם החליט להביא לעולם.
הסכם הורות משותפת מסדיר את מערכת הזכויות והחובות האישית והכלכלית והוא נפוץ בעיקר בקרב דגמים חדשים של משפחות כגון:
מי שהחליט ליצור קשר לצורך הבאת ילד לעולם
משפחות חד-מיניות (הקהילה ההומו-לסבית)
ידועים בציבור המצויים בקשר ללא נישואים ורוצים להביא ילד משותף לעולם

חשוב להדגיש כי להסכם הורות משותפת יש תוקף חוזי מיד עם עריכתו, אך יחד עם זאת ישנם מקרים בהם גם אם הסכימו הצדדים ביניהם על וויתור הדדי, לא תהא להסכמה זו תוקף משפטי מחייב והיא תהא בטלה מעיקרא.
למשל: מזונות מופחתים או וויתור על דמי מזונות לילד. סעיף שכזה בטל מעיקרו ולקטין תהא זכות להגיש תביעה לבית המשפט באמצעות אפוטרופסו בנוגע למזונות הקטין.
הסכם הורות משותפת ראוי שיכלול הסכמות בנוגע להיבטים הבאים:
ההיריון – תכנון ההיריון, מימון הוצאות ההיריון והלידה, נוכחות בבדיקות ובלידה
חלוקת האחריות ההורית – חלוקת זמני השהות של הילד עם כל אחד מן ההורים, מזונות לילד, מימון צרכים חיוניים נוספים כגון הוצאות חינוך, חוגים, שיעורים פרטיים, בריאות, אבחונים, משקפיים ועוד.
ויודגש: לאחר לידתו של הילד נדרש אישורו של בית המשפט להסכם ההורות המשותפת.

דילוג לתוכן