זמני שהות

קיימת הבחנה בין  אחריות הורית לבין "אפוטרופסות".

"אפוטרופסות" או בשמה הנוסף משמורת משפטית, היא הזכות והחובה לדאוג לכל צרכיו של הקטין.

הוריו הביולוגיים של הקטין הם האפוטרופוסים הטבעיים שלו, מרגע לידתו וגם לאחר הפרידה של ההורים. הם האחראים במשותף להחלטות בנוגע לגידולו, חינוכו ועתידו של הקטין תוך שמירה ודאגה לצרכיו ולשלומו.

אחריות הורית, כונתה בעבר "משמורת"  ועוסקת בהגדרת ה"משמורת הפיסית"/החזקת הילדים קרי, אצל מי יוגדר מקום מגוריו של הקטין. 

בעת פרידת הוריו, יש להחליט על זמני שהות אצל כל אחד מן ההורים וזאת בהתאם לטובת הקטין. כמובן, שניתן להחליט על הסדר משפטי בו לשני ההורים אחריות הורית משותפת גם אם זמני השהות אינם שווים.

סוגיית האחריות ההורית על  הילדים עלולה להפוך לסוגיה מורכבת, רגישה וכאובה.

כיום, המגמה הרווחת בבתי המשפט היא לאפשר לשני ההורים מעמד הורי שווה בדמות אחריות הורית משותפת, גם אם זמני השהות אינם שווים.

במקרים בהם ישנה מחלוקת בין ההורים לגבי האחריות ההורית, ההכרעה במחלוקת תועבר לבית המשפט לענייני משפחה או לבית הדין הרבני, שיפסוק לאחר קבלת תסקיר עו"ס, מה יהיו זמני השהות אצל כל אחד מן ההורים וזאת כמובן על פי טובת הקטין.

חשוב מאוד להבין, כי גם אם הורה אחד מבין ההורים הוא המשמורן, כדאי ורצוי שההחלטות שתתקבלנה בנוגע לילדים, תהיינה החלטות משותפות לשני ההורים ולא רק להורה המשמורן.

על פי ס. 25 לחוק הכשרות והאפוטרופסות, בד"כ, באין הסכמה אחרת, ילדים עד גיל 6 יהיו אצל אמם (ללא לינה בבית האב) אם אין סיבות מיוחדות להורות אחרת.

הסדר זה אומנם זכה לביקורות רבות ואף הוקמה ועדה מיוחדת לבחינת ההיבטים המשפטיים של אחריות ההורים בגירושין ("ועדת שניט"), אך יחד עם זאת, טרם שונה החוק. בלשון עדינה יאמר כי כיום, הפסיקה בבתי המשפט לענייני משפחה רואה בחזקת הגיל הרך "אות מתה". בבית הדין הרבני לעומת זאת, עדיין, נדרשת סיבה מהותית לסטות מחזקת הגיל הרך, אם כי גם שם ניכרת התקדמות הפסיקה לכיוון שוויוני יותר ופחות היררכי.

לעיתים, תתן הערכאה השיפוטית משקל גם לרצון הילד. כמובן שרצונו של קטין יובא בחשבון בהתאם למכלול הנסיבות.

אחריות הורית משותפת היא הסדר לפיו בד"כ, אך לא בהכרח, חלוקת זמני השהות של ההורים עם הילדים היא שווה.

גם לאב וגם לאם הגדרה הורית שווה ושניהם נוטלים חלק שווה בגידול הילדים ובטיפולם.

מבחינת דמי המזונות במסגרת אחריות הורית משותפת, בפס"ד תקדימי שניתן ביום 19/7/17 (בע"מ 919/15) נקבע כי כאשר להורים הכנסה דומה, וכאשר הילדים בגילאי 6-15 והם שוהים זמן שווה אצל כל אחד מן ההורים, לא יהא חייב האב בתשלום דמי מזונות לאם.

עם זאת, לא בכל המקרים יורה או יאפשר בית המשפט את קיומה של אחריות הורית משותפת או חלוקת זמני שהות שווה.

בבואו לדון בשאלת האחריות ההורית, ייבחן בית המשפט היבטים רבים הנוגעים לעניין כגון התקשורת ושיתוף הפעולה בין ההורים (ככל שדרגת התקשורת ושיתוף הפעולה בין ההורים נמוכה, יטה בית המשפט שלא לאשר הסדר כזה), האם ההורים מתגוררים בקרבת מקום?, האם לשני ההורים מסוגלות הורית טובה ועוד.

דילוג לתוכן