הליך גירושין

לאחר שמוצה הליך הגישור ביחידת הסיוע, החלטתם להתגרש.

ישנן שתי דרכים לעשות זאת:

1. באמצעות הגשת תביעה לבית המשפט או לבית הדין הרבני.

2. באמצעות הסכם גירושין.

כאמור, לבית המשפט לענייני משפחה סמכות לדון בעניינים הקשורים לגירושין כגון: מזונות ילדים, מזונות אישה, משמורת ילדים.
כאשר הצד התובע מעוניין שבית המשפט לענייני משפחה ידון בעניינים אלו, עליו להגיש תביעה נפרדת לכל עניין ועניין בו מתבקשת הכרעת בית המשפט.
בהקשר זה יודגש כי תביעת גירושין של יהודים בישראל, אזרחי המדינה ותושביה, חייבת להיות מוגשת בבית הדין הרבני. שכן, רק לבית הדין הרבני יש סמכות לדון בענייני נישואין וגירושין של גבר ואישה יהודים.
יחד עם זאת, למרות שהסמכות לדון בתביעת גירושין מסורה רק לבית הדין הרבני, ישנם נושאים נוספים, מעבר להסדרת הגט עצמו, בהן ישנה סמכות מקבילה לדון לבית המשפט לענייני משפחה וביניהם משמורת, מזונות, רכוש.

בית הדין הרבני יוכל לדון בנושאים אלו בתנאי שהתביעה נכרכה בהתאם למבחני הכריכה.

בן הזוג המגיש בקשה לישוב סכסוך אינו נדרש להחליט בעת הגשת הבקשה לישוב סכסוך היכן להגיש את תביעותיו במידה וידרש לעשות כן. כלומר, גם אם הוגשה בקשה לי"ס בבית המשפט לענייני משפחה, ניתן יהיה להגיש תביעות בבית הדין הרבני ולהפך.

 כאמור, במידה ומוגשת תביעה לבית הדין הרבני והתובע/ת מעוניין/ת כי בית הדין הרבני הוא זה שידון גם במזונות ורכוש, יש "לכרוך" עניינים אלו בתביעת הגירושין.
ככל שאין כריכה של נושאים אלו לתביעת הגירושין, ניתן לבחור בין הערכאות.
עם זאת, הסמכות לדון בענייני החזקת ילדים מסורה לבית הדין הרבני ללא כריכה, אלא אם הוגשה קודם לכן תביעה למשמורת ילדים בבית המשפט לענייני משפחה.
כדי לבצע כריכה נדרש המבקש להוכיח כי עמד בשלושה תנאים מצטברים: תביעת הגירושין היא כנה, הכריכה כנה, הכריכה נעשתה כדין.

הסכם גירושין הוא הסכם המקבץ בתוכו את מכלול ההסכמות אליהן הגיעו הצדדים.
ההסכם מפרט כיצד יראו פני הדברים בעתיד מהיבטים רבים אשר נסובים סביב שלושה תחומים: משמורת הילדים, רכוש הצדדים ומזונות הילדים.

בהקשר לילדים – יש להגיע להסכמות בשאלת המשמורת. משמורת משותפת או משמורת אצל אחד מן ההורים, מה יהיו זמני השהיה השגרתיים ומה בחגים. יש להגיע להסכמה גם בנושא חינוך, מעבר דירה, הגירה לארץ אחרת, עיכוב יציאה מן הארץ או יציאה מן הארץ בתנאים ועוד.

בהקשר לרכוש – יש להגיע להסכמה בנוגע לדירה משותפת אם ישנה. האם תימכר? האם אחד הצדדים ירכוש את חלקו של האחר? מה בנוגע למשכנתא? חשבונות בנק, חובות והלוואות, מוניטין של עסק, זכויות סוציאליות של הצדדים, חסכונות של הילדים ועוד.

בהקשר למזונות – מה סכום מזונות הילדים? מה בנוגע למזונות אישה? לחלופין ניתן לקבוע דגם של איזון כלכלי בהתאם להוצאות תלויות שהות אל מול הוצאות שאינן תלויות שהות. 

בנוסף יש לתת את הדעת לפרמטרים נוספים כגון הכתובה, הקשר בין ביצוע ההסכם לסידור הגט, קביעת מנגנון גישורי במקרים של מחלוקות ועוד.
לאחר שהצדדים חותמים על הסכם גירושין, יש להגישו לבית המשפט לענייני משפחה או לבית הדין הרבני על-מנת שההסכם יקבל תוקף של פסק דין.
לאחר שההסכם קיבל תוקף של פס"ד, יש לפנות לבית הדין הרבני לסידור הגט.

התשובה היא לא. חשוב שהסכם הגירושין יהיה מפורט ומקיף, אך עם זאת חשוב לדעת שאין ביכולתו של הסכם גירושין יסודי ככל שיהיה לחזות כל תרחיש עתידי שעלול להתעורר לאחריו.
לכן, במקרים מסוימים, יחזרו הצדדים לבית המשפט שידון בעניינם או שיצליחו לפתור את המחלוקת באמצעות הליך גישורי. כך למשל, לעיתים יפנו הצדדים לבית המשפט בנוגע להפחתה/הגדלת מזונות, לשינוי מקום מגורים, ליציאה לחו"ל, בנוגע לאבחונים לילדים ועוד.

חשוב לזכור, שכל מקרה לגופו ולכל זוג יש "לתפור חליפה" משלו. שהרי, מאחורי כל הליך גירושין סיפור משלו. נסיבות החיים של כל זוג שונות הן, הרקע ממנו באו, התקשורת הנהוגה בין הצדדים, צרכי הילדים ורמת החיים לה הורגלו ועוד.

עוד חשוב לציין כי בעריכת הסכם גירושין טמונה אחריות רבה ואין להקל ראש עם העניין. שכן, הדבר עלול לגרום לנזק רכושי ולעיתים אף לפגיעה בזכויות הקטינים, שעה שהצדדים, המעוניינים מאוד לסיים את התהליך המעיק של הגירושין, מוותרים על זכויות המגיעות להם על פי דין.

דילוג לתוכן