< חזרה לבלוג משפטי

עזבת את הנכס המשותף? אולי מגיע לך תשלום עבור דמי שימוש בנכס?
דמי שימוש ראויים – מתי, למה וכמה? 

לעתים, במהלך סכסוך גירושין בין בני זוג, אחד הצדדים נאלץ לעזוב את הדירה המשותפת. במצב דברים זה עולה השאלה האם הצד שעזב את בית המגורים המשותף זכאי לקבל דמי שימוש בעבור חלקו בזכויות בדירה מבן הזוג המתגורר בנכס(דמי שימוש=דמי שכירות).

בעניין זה קובע סעיף 33 לחוק המקרקעין הוראה בדבר תשלום בעד דמי שימוש ולפיה שותף שהשתמש במקרקעין משותפים חייב ליתר השותפים, לפי חלקיהם במקרקעין, שכר ראוי בעד השימוש. יחד עם זאת, לא אחת, נקבע בפסיקה כי ישולמו דמי שימוש לבן/בת הזוג רק כאשר הצד השני שמתגורר בנכס המשותף מונע מהאחר את השימוש בנכס לא רק במובן הפיסי אלא בהתנהגות של בן הזוג הנותר שעושה את החיים תחת קורת גג אחת לבלתי נסבלים ובלתי אפשריים.

יובהר כי כאשר בן הזוג שעזב את הנכס המשותף תובע דמי שימוש בנכס מחמת זאת שהצד השני מונע ממנו שימוש בנכס נטל ההוכחה רובץ על התובע שנדרש להוכיח קשר סיבתי בין העזיבה לבין התנהגות בן הזוג הנותר בדירה.

בשנים האחרונות ניכר כי המדיניות המשפטית הרווחת התרככה באופן מסוים והמגמה בפסיקה קובעת כי שאלת האשם פחות רלוונטית ועל כן אין לשלול תשלום דמי שימוש מבן הזוג שעזב מרצונו עקב משבר/סכסוך גירושין.

יחד עם זאת, בן זוג שהורחק בצו בית המשפט לא יוכל לתבוע דמי שימוש ראויים או כאשר הוא מסכל במתכוון את פירוק השיתוף של הנכס ומכירתו.

חישוב דמי שימוש ראויים מבוסס על שווי דמי שכירות של הנכס הספציפי בשוק החופשי ומוכח בד"כ באמצעות חוות דעת שמאית.

דילוג לתוכן