שינוי או ביטול צוואה

ערכתם צוואה וחזרתם בכם ממה שציוותם בה? *** התחרטתם לגבי הוראה מסויימת?  ***מעוניינים לבטל את הצוואה לגמרי?

איך עושים זאת? 

כשם שמצויה בידיו של המצווה האפשרות לצוות ולהורות בהתאם לרצונו, מצויה בידיו החירות לשנות ואף לבטל את שציווה בצוואתו.

עקרון זה מוצא את ביטויו בסעיף 27 לחוק הירושה, תשכ"ה 1965 לפיו:

 (א)  התחייבות לעשות צוואה, לשנותה או לבטלה או שלא לעשות אחת מאלה – אינה תופסת

(ב)  הוראת צוואה השוללת או מגבילה את זכות המצווה לשנות את הצוואה או לבטלה – בטלה.

כלומר, לא זאת אף זאת שלמצווה יש אפשרות לצוות בהתאם לצו ליבו, כך גם לא ניתן לפגוע בחירות זאת באמצעות התחייבות של המצווה שלא לשנות או לבטל את צוואתו.

עקרונות אלו נגזרים מכבוד המצווה, מכיבוד זכות הקניין שלו ומהאוטונומיה של הרצון הפרטי של המצווה.

הדרכים לביטול צוואה – 

ביטול צוואה יעשה באחת משלוש הדרכים הנזכרות בסעיף 36 לחוק הירושה:

על ידי השמדת הצוואה – הדבר מחייב מעשה פיזי אשר מביא לכיליונה.

ביטול במפורש באחת הצורות שנקבעו לעשיית צוואה – בכתב יד, בעדים, בפני רשות או בעל פה.
ביטול המשתמע מצוואה חדשה שעשה המצווה.

מכאן ניתן להבין כי כדי להכיר בביטולה של צוואה יש צורך בפעולה פוזיטיבית מפורשת או משתמעת של המצווה.

כמובן שעניין זה זכה לפרשנות בפסיקה וכי מעשה הביטול לא תמיד חד משמעי וברור ופעמים רבות סוגיה זו (כמו סוגיות משפטיות רבות אחרות), מגיעה לפתחו של בית המשפט.

עוד יוער,  כי לא חייבת להיות התאמה בין הצורה שבה נעשתה הצוואה ובין הצורה שבה בוטלה.

במידה וערכתם בעבר צוואה ואתם מעוניינים לשנות את הוראותיה, לבטלה או שנשתנו נסיבות חייכם ואינכם בטוחים שרצונכם ימומש לכשתגיע העת – אל תתמהמהו!

אתם מוזמנים לפנות למשרדי על מנת לבדוק האם רצונכם אכן ימומש בצוואתכם, לשנות או לבטל את הצוואה.

זכרו, היוועצות עם עורך דין מומחה מבעוד מועד, תמנע עוגמת נפש בעתיד.

וכמובן, עד 120.

דילוג לתוכן