איזון משאבים ופירוק שיתוף

איזון משאבים הוא כלל משפטי הקובע את אופן חלוקת הרכוש בין בני זוג נשואים בעת פקיעת נישואיהם(גירושין או מוות של אחד מבני הזוג).

מקור ההסדר בחוק יחסי ממון בין בני זוג, תשל"ג – 1973 והוא קובע כי במהלך הנישואין כל אחד מבני הזוג שומר על זכויותיו ברכוש שלו והשיתוף מתרחש רק עם פקיעת הנישואין [שיתוף אובליגטורי דחוי].

במועד ביצוע איזון המשאבים מתבצעת הערכת שווי לנכסים של כל אחד מבני הזוג ולאחריה מתבצעת חלוקה של הרכוש ביניהם באופן שווה.

ההסדר חל על בני זוג שנישאו לאחר 1/1/1974 ולא ערכו ביניהם הסכם ממון.

ההסדר חל על נכסים מסוגים שונים: נכסי מקרקעין, זכויות סוציאליות שנצברו במהלך החיים המשותפים, חשבונות בנק, כלי רכב, ניירות ערך, עסקים, מוניטין ועוד. איזון המשאבים יביא בחשבון גם חובות משותפים של בני הזוג.

הסדר איזון המשאבים לא יחול על פיצויי נזקי גוף, נכסים שנתקבלו בירושה או במתנה, נכסים שהיו בבעלות כל אחד מבני הזוג לפני הנישואין וכספי גמלה מהביטוח הלאומי.

מצב בו הייתה כוונה לבן הזוג לו שייך נכס מסוים לשתף את האחר ולכן, למרות שלכאורה מדובר בנכס חיצוני, הוא עלול להיחשב כנכס משותף ויחול עליו הסדר איזון המשאבים.

הערכת שווי תתבצע באמצעות רואה חשבון או אקטואר. אם שווים של נכסי בן זוג אחד עולים על שווים של נכסי בן הזוג השני, חייב האחד לתת לשני את מחצית ההפרש.

כאשר בני זוג מנהלים מאבק משפטי בענייני רכוש, יש חשיבות רבה ל"מועד הקרע", קרי למועד שבו חדלו בני הזוג מלשתף את נכסיהם העתידיים. למשל, מי שמחזיק ביותר זכויות סוציאליות, יעדיף להקדים את מועד הקרע על מנת לשלם פחות והאחר, יעדיף לדחות את המועד על מנת לקבל יותר.

מועד הקרע לעניין איזון המשאבים ופירוק השיתוף יכול להיות מועד הגשת התביעות/פתיחת הליך יישוב סכסוך, מועד בו נתגלתה בגידה, המועד בו הוגש כתב אישום נגד בן הזוג הכולל עבירת אלימות שביצע בו, מועד עזיבת דירת המגורים המשותפת וכו'.

על ידועים בציבור או בני זוג שנישאו לפני 1/1/1974 תחול הלכת השיתוף, הלכה פסוקה שנוצרה על בתי המשפט בישראל וזאת בתנאי שהייתה ביניהם כוונת שיתוף ספציפית.

דילוג לתוכן