קווים מנחים לניסוח צוואה

החלטתם לערוך צוואה. בין אם מדובר בצוואה בכתב יד (שאתם עורכים בעצמכם) ובין אם מדובר בצוואה בעדים (שנערכת בד"כ במשרדו של עורך הדין) ישנם פרטים שרצוי מאוד שיהיו בה, על מנת שניתן יהיה לקיימה בקלות וישנם פרטים שהם פרטי חובה על פי הדין.

אז מה הם הפרטים שנדרש שיהיו בה? מהן הוראות בלתי חוקיות בצוואה? באילו מקרים יתערב בא כוח היועץ המשפטי באפוטרופוס הכללי בעניין הצוואה שלכם?

במאמר זה ריכזתי עבורכם פרמטרים חשובים וחלקם אף הכרחיים לניסוח צוואה.

צוואה, שיהיה קל לקיימה, צריכה להכיל את הפרטים הבאים:

פרטים מזהים של המצווה – בראש ובראשונה נדרשת הצוואה לכלול פרטים מזהים של המצווה – שמו המלא, מס' ת.ז. ומקום מגוריו.

זהות הזוכים על פי הצוואה – שמותיהם המלאים, מס' ת.ז. והקרבה לזוכים.

פרטים מזהים של הנכסים שצוינו בצוואה – כתובת הנכסים, גוש, חלקה, תת חלקה. אם מדובר בחשבונות בנק יש לציין את שם הבנק, את מספר הסניף בו מתנהל החשבון וכתובתו ואת מספר חשבון הבנק.

תאריך – תאריך עריכת הצוואה.

חתימה – חתימת המצווה וחתימת העדים מיד לאחר שהמצווה הצהיר כי הוא חותם על הצוואה מרצונו החופשי (במידה ומדובר בצוואה בעדים).

ביטול צוואה קודמת –  במידה ונערכה צוואה קודמת יש לכלול הוראה המבטלת אותה בצוואה האחרונה.

הוראות ברורות הכוללות את אופן חלוקת הרכוש – יש לציין את החלק המדויק אותו יקבל כל זוכה ולהתייחס לנכס באופן פרטני (כך למשל לא ניתן לצוות כי זוכה יקבל את אחת הדירות או שזוכה יקבל חלק מהרכוש. נדרשת התייחסות מדויקת).

בנוסף, יש להביא בחשבון שיקולי מס. כך למשל, מכירת דירה של מוריש שיש בבעלותו יותר מדירה אחת בזמן בו הלך לבית עולמו אינה פטורה ממס שבח ולכן ייתכן שהעברת הדירה במתנה לפני המוות עדיפה על פני הורשה.

עוד מומלץ כי המצווה יחתום על כל אחד מעמודי הצוואה וזאת בנוסף לחתימה בסוף הצוואה.

אם מדובר בצוואה בעדים או בפני נוטריון והצוואה נכתבת בשפה שהמצווה לא קורא ומבין יש לתרגם למצווה את הצוואה.

רצוי מאוד לציין על גבי  צוואה שתורגמה את עניין התרגום, את שמו של המתרגם ואת חתימתו.

בנוגע למצווה שאינו יודע לקרוא, יש לציין שהצוואה הוקראה בפניו.

עוד יצוין כי הוראות צוואה לטובת מי שנטל חלק בעריכתה או בן זוגו בטלות (סעיף 35 לחוק הירושה).

כידוע, כאשר מוגשת בקשה לצו קיום צוואה, נדרש אישורו של בא כוח היועץ המשפטי באפוטרופוס הכללי לכך שאין לו עניין להתערב בצוואה. במידת הצורך בא כוח היועץ המשפטי ישקול התערבות בהליכים.

כך לדוגמא, פגמים בצוואה (צורני או תוכני), פירושים שונים להוראה מסוימת או לסתירות בצוואה, אי בהירות בנוגע להוראה זו או אחרת או דו-משמעות בהוראות הצוואה, צוואה בלתי חוקית או בלתי מוסרית, לאקונה בצוואה, הוראות ביצוע בצוואה בנוגע לקטינים או אדם שמונה לו אפוטרופוס, הקדש ציבורי או אתר הנצחה אלו מצבים בהם בא כוח היועץ המשפטי ישקול כאמור התערבות בהליכים.

בנוסף, במצבים בהם קיימות הוראות בלתי חוקיות בצוואה יובילו לפסילת הצוואה. הוראות אלו הן הוראות הנוגדות את הדין, הוראות הנוגדות את תקנות הציבור, הוראה המתנה תוקף צוואה ברצונו של אחר והורשת זכות אישית.

מעוניינים לערוך צוואה? מתלבטים בנוגע להוראה מסוימת בצוואה קיימת? 

אתם מוזמנים לפנות למשרדי לעריכת הצוואה ולכל התייעצות בנוגע לצוואה קיימת.

דילוג לתוכן