מהי כתובה

כתובה היא מסמך משפטי בו משתמשים ליצירת התחייבותו של הבעל כלפי אשתו בעת נישואים כדת משה וישראל.+

מהי כתובה?

כתובה היא מסמך משפטי בו משתמשים ליצירת התחייבותו של הבעל כלפי אשתו בעת נישואים כדת משה וישראל. הכתובה נלווית לקידושין ומעבר לפירוט חובות הבעל כלפי אשתו, נכתבת בה בעיקר התחייבותו הכספית כלפיה במקרה של גירושין או התאלמנות.

בעצם, הבעל נוקב בסכום אותו הוא מתחייב לשלם לאשתו במקרה שיגרש אותה או אם ימות חלילה.

כמו כן נרשמים הנכסים אותם הביאה האישה לנישואים מבית אביה, נכסים שבהם יש לבעל זכויות חלקיות בלבד. בכל מקרה, נכסים אלו נשארים בבעלות האישה והם מכונים "נכסי מלוג ונכסי צאן ברזל".

עפ"י הכתובה מתחייב הבעל לזון,לפרנס ולכבד את אשתו. המקור לחיובים אלה מובא בספר שמות כ"א, י' בו נאמר כי (הגבר) "שארה, כסותה ועונתה לא יגרע".

על שטר הכתובה חותמים שני עדים ולעתים גם החתן. לאחר מסירת הכתובה על ידי הבעל לאשתו באומרו זו היא כתובתך" נהוג שהכלה מוסרת אותה לאימה . יש הנוהגות אף להפקיד את הכתובה בבית ההורים.

כך גם, עותק מן הכתובה המקורית, נשמר ברבנות למקרה הצורך.

מה ערכה של הכתובה כיום?

נראה כי בשל שינויים חברתיים ובשל חוקים ותקנות שנשתרשו מן הדין האזרחי (כמו חוק יחסי ממון למשל), איבדה הכתובה את חשיבותה וערכה ירד.

שכן, פעמים רבות, מגיעים בני זוג שמתגרשים, להסדר לפיו האישה מוותרת על כתובתה במסגרת איזון המשאבים.

בכל אופן, אין תמימות דעים בנוגע ליחס בין הכתובה לבין איזון המשאבים. ישנם פוסקים שסבורים כי סכום הכתובה "נבלע" בתוך איזון המשאבים ולכן האישה לא זכאית לתבוע בנוסף, גם את כתובתה ויש שסבורים כי על הבעל לשלם את הכתובה ללא קשר או בנוסף לאיזון המשאבים.

מה בנוגע לסכום הכתובה? 

הסכום עליו מתחייב הבעל בעת עריכת הכתובה הוא בעצם "תוספת כתובה". פעמים רבות נרשם בתוספת הכתובה סכום מופרז ולא מציאותי, שהבעל לא התכוון באמת להתחייב בו. במקרה כזה, יכול בית הדין הרבני להתערב ולהפחית את הסכום שישלם הבעל לאישה. עם זאת, במקרים דומים לא נתקבלה טענת הבעל לפיה "נקב בצחוק" בסכום כזה או אחר והבעל חויב לשלם את מלוא הסכום שהתחייב בו.

מתי ניתן לתבוע כתובה?

זוהי שאלת השאלות כמעט בכל מקרה של גירושין של זוג שנישא כדת משה וישראל.

ובכן ישנה קשת מקרים כגון: מצב בריאותי של הבעל שהוסתר מהאישה כשנישאו, כאשר הבעל בגד באשתו, כאשר הבעל נוהג כלפי אשתו באלימות, בעל מכור לסמים, לאלכוהול, להימורים. כאשר אין יחסי אישות מפאת סירוב הבעל לקיים יחסים עם אשתו או לחלופין סירוב הבעל להגיע לשלום בית. מקרה נוסף הוא כאשר הבעל לא יכול להביא ילדים לעולם (עקר).

כמובן, שדי בעילה אחת, אך נדרשת הוכחה באמצעות ראיות מובהקות לכל אחת מן העילות.

במקביל,ישנם מצבים בהם לא תוכל האישה לתבוע את כתובתה.

מתי תישלל מאישה זכותה לתבוע כתובתה? 

כאשר האישה מגישה תביעת גירושין באין עילה מוגדרת, אישה שעזבה את הבית ללא שום סיבה, אישה המסרבת לשלום בית, אישה מורדת – מסרבת לקיים יחסי מין עם בעלה, אישה שבגדה בבעלה (שהופכת להיות אסורה על בעלה ובועלה) ועוד.

חושש מפני תביעת הכתובה?

מעוניינת לתבוע כתובה? אני פה עבורכם. צרו קשר ונקבע פגישת ייעוץ.

דילוג לתוכן